משלוחים חינם

תחזוקת צמחיה מלאכותית

ככל דבר דומם, כן הצמחיה המלאכותית חשופה לאבק ועל כן זקוקה לטיפול תקופתי על מנת לשמרה במצב בו הותקנה. הקפדה תחזוקתית קבועה להסרת אבק מצטבר תחסוך טיפולים מורכבים יותר הכרוכים במכשור ובידע מקצועי.

טיפול בצמחיה מלאכותית מתחיל בהסרת אבק

הואיל ובאוויר קיימת לחות, יש חשיבות גדולה להסרת האבק המצטבר על פני שטח העלעלים, בטרם האבק בשילוב הלחות, יחדור לסיבי הבד הוא המרכיב העיקרי ממנו עשויים העלעלים.

הסרת האבק בעודו יבש, באמצעות מטאטא נוצות פשוט, הניתן לרכישה בכל מרכול, בתדירות הנדרשת על פי כמות האבק הקיימת במקום, בין אחת לחודש עד אחת לרבעון, ימנע כאמור מהלחות לגרום להחדרת האבק לתוך סיבי הבד מצב בו ההסרה לא תהיה אפשרית ללא מכשירי עזר אשר לעיתים דורשים מיומנות מקצועית.

במקרה כאמור, בו האבק חדר אל סיבי הבד, הטיפול הביתי והלא מקצועי בתחזוקת צמחיה מלאכותית כולל  הברשת העלעלים באמצעות מברשות מתאימות כמו גם שימוש במים ודטרגנטים עדינים כגון “פנטסטיק”.

צמחיה מלאכותית אינה צמחיה טבעית ולכן חל איסור חמור על שימוש בחומרים הנמכרים להברקת עלים של צמחיה טבעית, הואיל ואלה משולבים בכימיקלים שומניים הגורמים לנזק בלתי הפיך של העלעלים וחיבוריהם אל הענפים.

ככלל, ניתן לשטוף את הצמחייה המלאכותית במים ללא חשש. במקרה זה יש להקפיד שהשטיפה תעשה לאחר הסרת אבק, עם מטאטא נוצות, מברשות או מדחס אויר.

הקפדה תחזוקתית תשמר את הצמחייה המלאכותית לאורך זמן ותהווה פתרון כלכלי ארוך טווח.