נגישות האתר

 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

עצים חנוטים נטולי עלווה

עצים / גזעים חנוטים נטולי עלווה בגוון טבעי או צבוע עפ"י דרישה. 

 • גזע זית חנוט מיצג במשרד
 • גזעי עצים עירומים
 • עצים חנוטים צבועים
 • עץ שיטה סלילנית חנוט
 • שורשי עצים לחיפוי קיר
 • גזעי עצים עטויים נוצות חלון ראוה קסטרו
 • ערוגת גזעים עירומים קפה רימון
 • עץ שיטה סלילנית בלובי מלון קראון פלזה
 • קיר מחופה שורשים
 • עצים עירומים צבועים לבן
 • שדרת עצים חנוטים עירומים
 • ערוגת גזעים נטולי עלווה קפה רימון
 • שדרת עצים עירומים
 • במבוקים בית יואל נמל ת"א
 • עצים חנוטים בהרצליה
 • עצים חנוטים עירומים
 • גזעי צפצפה חנוטים
 • גזע חנוט צבוע
 • מקבץ קני במבוק חשופים
 • עצים חנוטים נטולי עלווה
 • עצים חנוטים באולם תצוגה
 • עצי משאלות
 • מחיצת קני במבוק חשופים
 • במבוקים בית יואל נמל ת"א
 • גזע זית חנוט כמיצג במשרד
 • גזע הדר חנוט
 • גזע חשוף צבוע
 • מיצג במבוק חשוף