משלוחים חינם

אדריכלות נוף בצמחיה מלאכותית

אדריכלות נוף – תחום העוסק בתכנון הקשר והיחס שבין המבנים לקרקע ולנוף ובין האדם לטבע ולסביבתו . מושג זה מתייחס למראה הרחוב, לחללים הפתוחים וכמובן גם לגינות הציבוריות והפרטיות שלנו. כשאנו שומעים את המונח “אדריכלות נוף”, אנו מקשרים המושג  אל עולם הצומח, כלומר לעצים, דשא ופרחים. איכשהו, איש  מאיתנו לא מקשר זאת לצמחייה מלאכותית אשר מוצאת לה בשנה האחרונה מקום של כבוד בעולם אדריכלות הנוף.

מה הקשר בין מחיר המים לאדריכלות נוף?

התשובה לשאלה זו היא כמובן אינטואיטיבית. ככל שמחיר המים עולה, כן מחירה של הצמחייה הטבעית, המצריכה כמויות רבות מאוד של מים, הולכת ומתייקרת. בתקופה האחרונה אנו עדים לעלייה הולכת ומתמדת בסכומי חשבונות המים שלנו, אנשים מסתייגים מלשלם סכומים ניכרים בעבור השקיה של גינות פרטיות או משותפות ומחפשים פתרונות אלטרנטיביים בדמות צמחים טבעיים חסכניים במים או שילוב צמחיה מלאכותית עמידת חוץ לצד צמחיה טבעית .

צמחיה מלאכותית לעולם לא תחליף את הטבעית

צמחייה מלאכותית אינה מתיימרת להתחרות או להחליף כלל את השימוש בצמחייה הטבעית. אלא, להשלימה במקומות בהם קיימת בעיית תשתיות ומצע לגידול צמחים ועצים .

לדוגמא: בסביבת מגדלי מגורים ומשרדים הבנויים מעל חניונים תת קרקעיים אין אפשרות להצמיח עצים בעלי בתי שורשים עמוקים ורחבים. ע”ג גשרים ומפלסים מורמים על מצע בטון, טיילות חוף מעל מצע סלעי ומים מלוחים, כמו גם באזורים בעלי נגישות קשה להשקיה.

אדריכלות נוף בתקופה הנוכחית, בדומה לאדריכלות מנסה לשים דגש והתייחסות לנושא עלויות תחזוקה ושימושיותה, כמו גם לראיה ארוכת הטווח של כלכליות המוצר.

דקורם גינון מלאכותי פורצת מוסכמות בנוגע לשימוש בצמחיה מלאכותית.  כפי שהטמיעה את המושג גינון מלאכותי והשימוש בו במגזר המסחרי, הציבורי והעסקי, בשלושה העשורים האחרונים, עושה זאת עתה בתחום אדריכלות הנוף. לא כתחליף –  אלא כמוצר משלים.

מגוון של צמחיה נמוכה ועצי רחוב/ גן עמידי חוץ וחסיני קרינת UV  לרשות אדריכלות הנוף לשימוש מיידי במגוון יישומים.